گالری تصاویر روستای درازنو | زیبایی در تمام فصل ها

28 فروردین 1403
0 دیدگاه
اسب در طبیعت روستای درازنو 11225874
مسیر روستای درازنو 2225414789658
مسیر پاییزی روستای درازنو
جاده روستای درازنو 112032032102
مسیر مبهوت کننده ی روستای درازنو

طبیعت روستای درازنو 112032569855
نمای زیبا از دشت های روستای درازنو
بهار روستای درازنو 1102365258002
سرسبزی روستای درازنو در فصل بهار
طبیعت روستای درازنو 11253698547
چشم انداز مسحور کننده ی روستای درازنو

درباره ی روستای زیارت بیشتر بخوانید…


طبیعت روستای درازنو 1123056985
پاییز زیبا در روستای درازنو

کلبه روستای درازنو 332102212003
کلبه های جنگلی روستای درازنو

پاییز روستای درازنو 1112032036525
رقص مه در لا به لای درختان روستای درازنو
روستای درازنو کردکوی 1125369874589
حیات در طبیعت بکر روستای درازنو

زمستان روستای درازنو 1112023365598
سفید پوش شدن خانه های روستای درازنو در زمستان
فصل زمستان در روستای درازنو 1125636985
سفید پوش شدن جنگل در روستای درازنو

ارسال دیدگاه